Ferm kinderopvang

Download hier het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Opvang Tienen schooljaar 2021-2022:

Nederlands

Frans

Engels

 Maak kennis met de kinderbegeleiders.

Meer info.